[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ประวัติโรงเรียน
  ประวัติท่านพระครูเดช
  ข้อมูลโรงเรียน
  เกียรติประวัติโรงเรียน
  ข้อมูลการติดต่อ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  บุคลากร
  ศิษย์เก่าดีเด่น
  อาคาร-สถานที่
  เครื่องแบบ-แต่งกาย
 

  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  สมาคมศิษย์เก่า
  โครงการ พสวท.
  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  TO BE NUMBER ONE
 

  วิทยาศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  ภาษาไทย
  สังคมศึกษา
  ภาษาต่างประเทศ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะศึกษา
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  คอมพิวเตอร์
 


 

 


กระทรวงศึกษาธิการ

 
ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 

ประวัติโรงเรียนศรีบุณยานนท์

 
ปี พ.ศ.2526 - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  - วงโยธวาทิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ของประเทศ
 
ปี พ.ศ.2527 - ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดวาดเขียนระดับโลก
 
ปี พ.ศ.2531 - ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จังหวัดนนทบุรี
 
ปี พ.ศ.2534 - หัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา ได้รับเลือกเป็นข้าราชการตัวอย่างของ กระทรวงศึกษาธิการ
 
ปี พ.ศ.2535 - ดนตรีไทย วงเครื่องสายไทย (เครื่องเดี่ยว) ได้รับรางวัล 1 ใน 6 ของประเทศ
 
ปี พ.ศ.2536 - นักเรียนในโครงการ พสวท. เป็นตัวแทนร่วมโครงการวิทยาศาสตร์  เยาวชนนานาชาติ (LIYSF)
  ณ ประเทศอังกฤษ
  - นักเรียนโครงการ พสวท. ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท -เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ปี พ.ศ.2537 - ครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ได้รับเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยชิคาโก
  - นักเรียนในโครงการ พสวท. ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท - เอก ณ ประเทศอังกฤษ
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ปี พ.ศ.2538 - นักเรียนในโครงการ พสวท. ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี -  โท - เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ปี พ.ศ.2539 - นักเรียน ม.ปลาย ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 
ปี พ.ศ.2540 - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของจังหวัดนนทบุรี
 
ปี พ.ศ.2541 - นักเรียนได้รับคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ และอาเยนติน่า
 
ปี พ.ศ.2542 - นักเรียนได้รับคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
  - ผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
  - โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียนสีขาว
  - รางวัลที่ 1 สถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอน พ.ศ. 2542
  - ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรครูผู้จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น ของกรมการศาสนา
  - โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ
 
ปี พ.ศ.2543 - ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัลเกียรติยศ สตรีตัวอย่างและนักบริหารดีเด่น
  จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
  - นักเรียนระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด
  - นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันเซปัคตะกร้อ ระดับภาคกลางตะวันออก ของกรมสามัญศึกษา
  - นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับประเทศ การแข่งขันเซปัคตะกร้อดาวรุ่งมุ่งเอเชี่ยนเกมส์
  ปูซาน 2545
  - นักเรียน ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการเกมส์คนเก่งกับ L.G.
  - ครูหมวดวิชาคหกรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
  - ครูงานโสตทัศนศึกษาและนวัตกรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
  จังหวัดนนทบุรี
  - ครูหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การสอนคณิตศาสตร์
  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - นักเรียน ม.ปลาย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ ดีเด่น ในการประชุม
  วิชาการของโครงการ พสวท.
  - ครูหมวดวิชาภาษาไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ประเภทผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
   
ปี พ.ศ.2544 - ฝ่ายปกครอง ได้รับโล่เกียรติยศปฏิบัติงานดีเด่น ในเรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน ต่อต้านยาเสพย์ติด
  - บุคลากรฝ่ายปกครองได้รับโล่เกียรติยศ เป็นครูที่ปรึกษาดีเด่นที่ดำเนินงานตามระบบการดูแล
  และช่วยเหลือนักเรียนได้มาตรฐานคุณภาพ
  - ครูหมวดวิชาภาษาไทย ได้รับโล่เกียรติคุณ ครูภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภา
  - ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นวิชาสังคมศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
  จังหวัดนนทบุรี
  - ครูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดนนทบุรี
  - ครูหมวดวิชาหัตถ-อุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งอาจาย์ 3 ระดับ 9
  - ครูหมวดวิชาพลานามัย ได้รับการคัดเลือกเป็นโค้ชตะกร้อทีมชาติ
  - นักเรียนในโครงการ พสวท. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Sunburst Youth Camp ณ ประเทศสิงคโปร์
  - นักเรียนในโครงการ พสวท. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศออสเตรเลีย
  - นักเรียนระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันฟิสิกส์ โอลิมปิครอบที่ 2 แห่งประเทศไทย
  - นักเรียนระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด
  - นักเรียนในโครงการ พสวท. ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี –โท – เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ปี พ.ศ.2545 - ผู้บริหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิริยะ อุตสาหะ ประจำปีของจังหวัดนนทบุรี
  - ผู้บริหารโรงเรียนด้านจริยศึกษาดีเด่น 13 กันยายน 2545
  - ผู้บริหารได้รับเกียรติบัตรและโล่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของกรมสามัญศึกษา โดยกลุ่มโรงเรียน
  - ผู้บริหารได้รับโล่ของกรมสามัญศึกษา ปี 2545 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  - ครูหมวดวิชาสังคมศึกษาได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนพระพุทธศาสนาดีเด่นระดับจังหวัด
  - ครูหมวดวิชาสังคมศึกษาได้รับโล่เกียรติคุณ ครูผลงานดีเด่นระดับจังหวัด
  - ครูหมวดวิชาพลานามัยได้รับโล่เกียรติคุณฐานะผู้ฝึกสอนกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์
  ครั้งที่ 14 ประเทศเกาหลี
     
     

 

Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  
เลขที่ 211 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2969-1402-3   โทรสาร 0-2527-8827 E-mail : sriboon@sb.ac.th