แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา


O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 
Adobe Acrobat Document O4-1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 3 ปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.31 MB
Adobe Acrobat Document O4-2 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.66 MB