คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงาน
 
Adobe Acrobat Document O13-1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 680.93 KB 


Adobe Acrobat Document O13-2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณบุคคล และแผนงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.56 KB 
Adobe Acrobat Document O13-3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 408.34 KB


 
Adobe Acrobat Document O13-4 มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 933.95 KB