คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
Adobe Acrobat Document O14-1 คู่มืองานทะเบียนวัดผล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.39 KB
Adobe Acrobat Document O14-2-1คู่มือการขอมีบัตรประจำตัว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.35 KB
Adobe Acrobat Document O14-2-2 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.26 MB
Adobe Acrobat Document O14-2-3 แนวทางการเบิกจ่ายเงิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
Adobe Acrobat Document O14-3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.48 KB
Adobe Acrobat Document O14-4 คู่มือหรือมาตรฐานการใช้บริการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 650.03 KB