ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document O15-1 สถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.51 KB
Adobe Acrobat Document O15-2 สถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา งบประมาณบุคคลและแผนงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.72 KB
Adobe Acrobat Document O15-3 สถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.63 KB
Adobe Acrobat Document O15-4 สถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.66 KB