ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O22-1 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  >>คลิก<<
Adobe Acrobat Document O22-2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.42 KB
Adobe Acrobat Document O22-3รายงานการขอซื้อขอจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.48 KB
Adobe Acrobat Document O22-4รายงานขอซื้อต้นไม้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.04 KB
Adobe Acrobat Document O22-5รายงานผลการพิจารณาเเละอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.63 KB
Adobe Acrobat Document O22-6แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุต้นไม้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.06 KB
Adobe Acrobat Document O22-7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.11 KB
Adobe Acrobat Document O22-8ใบสั่งซื้อสัญญาหรือข้อตกลง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.07 KB
Adobe Acrobat Document O22-9ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อต้นไม้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.8 KB
Adobe Acrobat Document O22-10การดำเนินงานสัญญาข้อมูลโครงการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.73 KB
Adobe Acrobat Document O22-11ส่งมอบงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.87 KB