สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนExcel Spreadsheet O23-1 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.98 KB