รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


 
Excel Spreadsheet O24-1 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.21 KB
Adobe Acrobat Document O24-2-ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 763.33 KB
Adobe Acrobat Document O24-3 รายงานผลงานประจำปีการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.04 MB
Adobe Acrobat Document O24-4ใบตรวจรับพัสดุเเละครุภัณฑ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.45 MB