ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรยีนการทุจริต
 
Adobe Acrobat Document O30-1 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฝ่ายสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.65 KB


O30-2 ช่องทางการร้องเรียน เรื่องการทุจริตผ่านเว็บไซต์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ <<คลิก>>