เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  และนโยบายไม่รับของขวัญ
 
Adobe Acrobat Document O34-1 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียน (ฉบับภาษาไทย)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 873.5 KB
Adobe Acrobat Document O34-2 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 717.84 KB
Adobe Acrobat Document O34-1 นโยบายไม่รับของขวัญ (ฉบับภาษาไทย)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 482.52 KB
Adobe Acrobat Document O34-2 นโยบายไม่รับของขวัญ (ฉบับภาษาอังกฤษ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 515.09 KB