การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 


Adobe Acrobat Document O36-1 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 349.66 KB