รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 
Adobe Acrobat Document O16-1 ประเมินความพึงพอใจ การรับสมัครนักเรียน 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.32 KB
Adobe Acrobat Document O16-2-1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานพัสดุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 763.33 KB
Adobe Acrobat Document O16-2-2 กิจกรรมจากใจถึงใจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 592.41 KB
Adobe Acrobat Document O16-3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.64 KB
Adobe Acrobat Document O16-4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กิจกรรมพบครูของลูก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.56 MB