[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความน่ารู้
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
ทัศนศิลป์
ดนตรี
นาฏศิลป์
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2552
ผลงานครู
 

 

  

ครูจารุวรรณ พึ่งฉิม

เรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 


เข้าชม : 3473

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี