[x] ปิดหน้าต่างนี้
  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความน่ารู้
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา

 

 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
*จุดกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์*ณ.ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

พุธ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553


ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 มีบริการกำจัดไวรัส จาก แฟลชไดร์ฟ และ sd card.

ติดต่อได้ที่ ห้องคอมพิวเตอร์

 เข้าชม : 2308


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การประกวดสื่อวีดิทัศน์“เรื่องเล่าเปิดปูม ภาคภูมิในศักดิ์ศรี ใต้ร่มบารมีปกเกล้า” The Legend of Glory and Dignity of Sriboonyanon 16 / มิ.ย. / 2562
      ครูวิมลรัตน์ : ประกาศ งาน flash ที่ได้รับทาง mail 10 / ก.ย. / 2554
      บริการ SBwifi 18 / ส.ค. / 2553
      คะแนนทดสอบการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย ม.4/3 10 / ส.ค. / 2553
      *จุดกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์*ณ.ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 / ส.ค. / 2553


ฝ่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี