[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความน่ารู้
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
เมนู1
เมนู2
ทดสอบ
 

 


  

ความรู้เกี่ยวกับ IT
เคล็ดลับการทำข้อสอบ

ศุกร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2552


เรื่อง เคล็ดลับการทำข้อสอบ สำหรับทุกระดับชั้น

 

    สวัสดีจ๊ะเด็ก ๆ เป็นยังไงบ้างจ๊ะกับช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา เด็ก ๆ ไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้าง
หรือหยุดปิดเทอมนี้ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์มาบ้างจ๊ะ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเด็ก ๆคงได้
รู้ผลสอบไปกันแล้ว บางคนก็สมหวัง  บางคนก็ไม่สมหวังแต่ไม่เป็นไรค่ะปีการศึกษาใหม่
ก็เริ่มต้นใหม่ดีกว่า คราวนี้คุณครูมีเคล็ดลับการทำข้อสอบให้ได้ดี    รับรองว่าได้ผล 100 %
ถ้าเด็ก ๆ ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน   พอสิ้นปีการศึกษาดูคะแนนแล้วก็จะชื่นใจที่เราเพียร
พยายามอย่างหนักตลอดทั้งปี   แต่ผู้ปกครองต้องมีส่วนช่วยด้วยน่ะค่ะแต่เอ๊…….ผู้ปกครอง
จะมีส่วนช่วยได้อย่างไร ลองมาดูเคล็ดลับกันทางนี้ดีกว่า

       คะแนนสอบมิได้เป็นการวัดความรู้หรือความฉลาดเสมอไปน่ะค่ะ   ยังมีเด็ก ๆ จำนวนมากมายที่ทราบเนื้อหา    วิชาเรียนแต่กลับทำข้อสอบได้ไม่ดี เด็กบางคนไม่อาจทนต่อสถานการณ์ตรึงเครียดต่าง ๆ ได้ บ้างขาดความเชื่อมั่น  ที่จะแสดงความสามารถของตัวเองออกมา  และบ้างก็ไม่เคยเรียนรู้วิธีการทำข้อสอบเลยด้วยซ้ำไป ดังนั้นคำแนะนำดังต่อไปนี้ จึงเป็นสิ่งที่คุณสามารถช่วยลูกหลานได้มากยิ่งขึ้น ในกรณีที่พวกเขาต้องเผชิญกับการทำข้อสอบ


ระดับประถมศึกษา


1. ในระดับประถมศึกษา เด็ก ๆ จะต้องรู้วิชาพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่านแผนที่  การเขียนตลอดจนไวยากรณ์ ดังนั้น คุณควรจะทำให้คุ้นเคยกับวิชาต่าง ๆ ที่ลูกเรียน
2. สร้างแบบฝึกหัดทดสอบ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้และให้เด็กได้รับความสนุกสนาน         ไปพร้อมกันเป็นต้นว่าก่อนที่ลูกของคุณจะทำข้อสอบไวยากรณ์หรือตัวสะกด  ให้คุณเขียนจดหมายถึงลูก เล่าถึงสิ่งต่าง ๆ   ที่กำลังจะเกิดขึ้นในครอบครัว อาทิ แผนการท่องเที่ยว     หรือ สถานการณ์ต่าง ๆ   โดยไม่ใส่เครื่องหมายวรรคตอนใด ๆ     และเขียนตัวสะกดผิดไว้หลายแห่ง        จากนั้นจึงให้ลูกแก้จดหมายให้ถูกต้อง
3. ตำราระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ มีตัวอย่างคำถามข้อสอบท้ายบทเรียนแต่ละบท ให้ลูกของคุณหมั่นทบทวนบทเรียนต่าง ๆ   แล้วจึงถามเขาและให้เขาฝึกตอบ
4. สอนลูกของคุณให้รู้จักฟังคำพูดสำคัญของครู ในเวลาสอน ซึ่งอาจจะออกสอบต่อไปเช่น ครูพูดว่า "ต่อไปนี้ จงตั้งใจฟัง"   ครูต้องการให้นักเรียนเข้าใจตรงจุดนี้" สิ่งเหล่านี้จะเป็นเสมือน "แนวข้อสอบ" ให้จดจำไว้ทำสอบต่อไป
5. เมื่อทราบว่าจะมีการทดสอบ   ให้ลูกทบทวนเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ถามลูกของคุณว่าเขาเรียนอ่อนเรื่องใดมากที่สุด แล้วให้ความช่วยเหลือเมื่อยามต้องการ

 
ระดับมัธยมศึกษา

 
1. เน้นความสำคัญในการหมั่นทำการบ้าน และหากเป็นไปได้ ให้ลูกของคุณทำการบ้านพิเศษเพิ่มเติม เพราะ ยิ่ง เขาให้เวลาทำการบ้านวิชานั้นมากขึ้นเท่าไร เขาก็ยิ่งได้รับความรู้มากขึ้นเท่านั้น
2. เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนสอบ นักการศึกษาส่วนใหญ่เชื่อว่า "การกวดวิชา"   ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากไปกว่าการได้รับความรู้แบบชั่วครั้งชั่วคราว    ซึ่งเด็กจะลืมหมดเมื่อสิ้นสุดการสอนดังนั้นคุณจึงควรช่วยลูกวางแผนในการทำข้อสอบล่วงหน้าโดยทบทวนเนื้อหาวิชาที่จะออกสอบอย่างเป็นระเบียบแบบแผน    แล้วลูกของคุณจะมีโอกาสทำข้อสอบได้ดีขึ้น อีกทั้งยังได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจาการสอบ
3. ส่งเสริมให้ลูกจดบันทึก  และร่างสรุปความเนื้อหาวิชาขณะที่กำลังเรียนจะเป็นการช่วยทบทวนบทเรียนอย่างมากเพื่อการสอบในครั้งต่อไป
4. แนะนำให้ลูกรู้จักการ "เรียนเป็นกลุ่ม" ก่อนทำข้อสอบ สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยเพื่อนนักเรียนในก้องเดียวกันหรือสมาชิกครอบครัวที่มีความรู้ในวิชาเดียวกัน


การสอบเข้ามหาวิทยาลัย


1. ในบางประเทศนักเรียนที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต้องผ่าน
    การทำข้อสอบระดับมาตรฐาน   ที่เรียกว่า   SAT  หรือ  ACT     เสียก่อนการที่จะทำข้อสอบได้ดี   ก็จะต้องมีการเตรียมตัวศึกษาข้อสอบอย่างมีระเบียบแบบแผน    นักศึกษาจะมีเวลาหลายเดือนในการเรียนและทบทวนเนื้อหาวิชาก่อนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย คุณควรให้ลูกหลานของคุณใช้เวลาน้อยวันละ    ครึ่ง  ชั่วโมง   ในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่จะสอบโดยเน้นวิชาที่เรียน   อ่อนเป็นพิเศษ
2. ลงทุนซื้อหนังสือติวข้อสอบให้สักหนึ่งเล่มหรือหลายเล่ม ซึ่งในหนังสือจะมีตัวอย่างคำถาม   ที่จะช่วยให้เข้าใจลักษณะข้อสอบโดยรวมมากขึ้น รวมทั้งเนื้อหาวิชาที่จะออกสอบ    SAT หรือ 
ACT ให้สักหนึ่งเล่มซึ่งในหนังสือจะมีตัวอย่างคำถามที่จะช่วยให้เข้าใจลักษณะข้สอบโดยรวมมากขึ้นรวมทั้งเนื้อหาวิชาที่จะออกสอบ
3. สอนลูกว่าจะแบ่งเวลาอย่างไรก่อนจะทำข้อสอบ   เขาควรจะอ่านข้อสอบคร่าว ๆ เสียก่อน เพื่อคะเนความยาว และความยากของข้อสอบ     จดว่าข้อสอบมีกี่คำถามและกี่ส่วนเพื่อที่จะแบ่ง ๆ     เวลาทำข้อสอบ   ทำข้อที่รู้คำตอบเป็นอย่างดีเสียก่อน  แล้วจึงกลับไปยังข้อที่แทบจะทำไม่ได้หรือไม่ได้เอาเลยและพยายามรักษาเวลาด้วย เมื่อเดาคำตอบได้แล้ว จึงเลือกคำตอบข้อที่ดีที่สุดและห้ามกลับไปเปลี่ยนคำตอบ
4. ควรให้ลูกไปเรียนเพิ่มเติมตามโรงเรียนพิเศษ   ที่โฆษณาว่าสอนนักเรียน   ทำข้อสอบมาตรฐานได้   รวมทั้งวิธีการทำข้อสอบ   และการคลายเครียด ระหว่างทำข้อสอบการทำข้อสอบเป็นประสบการณ์ที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยความเครียดสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้นการศึกษา ในฐานะที่เป็นพ่อแม่  คุณควรจะช่วยลูกของคุณอย่างดีที่สุด   โดยการช่วยสร้างความมั่นใจ   และความนับถือตนเองให้แก่ลูกของคุณ ทั้งนี้จะทำให้เขาแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่

Posted by : คุณชายขี้เหงา
 

เข้าชม : 6233


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      เคล็ดลับการทำข้อสอบ 4 / ก.ย. / 2552
      การสอบ GAT-PAT 4 / ก.ย. / 2552
      ความฉลาดทางอารมณ์ 1 / ก.ย. / 2552


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี