[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความน่ารู้
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
เผยแพร่ผลงานครูนราภรณ์
 

 

 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศุกร์ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555


 


 

  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
HIGH SCHOOL EXCHANGE USA PROGRAM 2013/2014

          โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนจากประเทศต่างๆที่มีอายุระหว่าง 15-18ปี  เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาโดยเข้าพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันและสัมผัสวัฒนธรรมอันแตกต่าง จากเยาวชนนานาชาติ การทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศ เป็นความทรงจำอันงดงาม ที่ทำให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของตนเอง อันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากต่างแดน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

 


 

คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 14-18 ปี(เกิด 1 มี.ค.38 ถึง 1 ส.ค. 41)
   • มีสถานภาพเป็นนักเรียน ม.3 ม.4 หรือ ม.5
   • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5
   • มีเกรดวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2
   • มีทัศนคติและความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

หลักฐานประกอบการสมัคร
   • สำเนาผลการเรียน 3 ปี (2 ปีย้อนหลัง และ ปีปัจจุบัน)
   • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   • ค่าสมัครสอบ 200 บาท

 


 

 นักเรียนคนใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 8

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

  เข้าชม : 4895


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ วาย ซี ประเทศไทย 9 / พ.ย. / 2555
      ทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา 9 / พ.ย. / 2555
      อบรม โดย คุณครูรัตติกาล 16 / ต.ค. / 2555
      เรียนภาษาฝรั่งเศสกับครูสุชาดา 16 / ต.ค. / 2555
      ผู้เข้าอบรม ธนิกนันทิ์ โกมุทแดง 16 / ต.ค. / 2555


กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี