[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความน่ารู้
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
เผยแพร่ผลงานครูนราภรณ์
 

 

 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ วาย ซี ประเทศไทย

ศุกร์ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555


 


 

การรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระยะสั้น เอ วาย ซี

 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ วาย ซี ประเทศไทย

ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา อายุ 13 -23 ปีสนใจจะรับทุนโครงการเปลี่ยนเยาวชนระยะสั้น เพื่อไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร(อังกฤษ) นิวซีแลนค์ แคนาดา และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00-10.30 น. สำหรับนักเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สถานที่จัดสอบ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟหัวลำโพง) สำหรับนักเรียนในจังหวัดอื่น ๆ จัดทดสอบ ณ โรงเรียนหรือศูนย์ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ วาย ซี ประเทศไทย ประจำจังหวัดของท่าน ในวันเดียวกันทั่วประเทศ


ในการนี้โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ วาย ซี ประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะกระจายโอกาสในการรับทุนไปให้ทั่วประเทศทั้งโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน จึงขออนุญาตจัดส่งเอกสารโครงการและใบสมัครให้โรงเรียนของท่านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนที่มีความมุ่งมั่นที่จะไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ ในต่างประเทศ เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนกรอกใบสมัคร และชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท และทางโรงเรียนรวบรวมใบสมัครส่งให้กับ เอวายซี จะจัดส่งข้อสอบไปให้โรงเรียนของท่านทำการทดสอบตามวันเวลาที่กำหนดต่อไป และเอวายซี จะแจ้งผลสอบให้โรงเรียนทราบภายในวันที่ 24 ธันวาคม  ศกนี้


 นักเรียนคนใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 8

เข้าชม : 4104


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ วาย ซี ประเทศไทย 9 / พ.ย. / 2555
      ทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา 9 / พ.ย. / 2555
      อบรม โดย คุณครูรัตติกาล 16 / ต.ค. / 2555
      เรียนภาษาฝรั่งเศสกับครูสุชาดา 16 / ต.ค. / 2555
      ผู้เข้าอบรม ธนิกนันทิ์ โกมุทแดง 16 / ต.ค. / 2555


กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี