[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความน่ารู้
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
เผยแพร่ผลงานครูนราภรณ์
 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  เอกสารเผยแพร่ผลงานครูนราภรณ์ ยอดคีรี  >กดที่นี่<

 

Tense
เรียนรู้ Tense
เพลง itsi bitsi petit bikini โดย funny bear กับครูสุชาดา
เพลงฝรั่งเศสน่ารักๆ จาก videoค่ะ

 

 
9 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ วาย ซี ประเทศไทย
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอ วาย ซี ประเทศไทย
9 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
16 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม โดย คุณครูรัตติกาล
อบรมคอมพิวเตอร์
16 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนภาษาฝรั่งเศสกับครูสุชาดา
ภาษาฝรั่งเศส

 


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี