[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความน่ารู้
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ผลงานเผยแพร่ครูขวัญใจ
 

 

 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรม

อังคาร ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555การอบรมหลักสูตรครู

คลังความรู้


เข้าชม : 2799


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การอบรม 16 / ต.ค. / 2555
      ผู้อบรม วิจิตรา จุลละนันทน์ 16 / ต.ค. / 2555
      ผู้เข้าอบรม คุณครูวิภารินทร์ ทักษิณ 16 / ต.ค. / 2555
      ผู้เข้าอบรมเด็กหญิงขนิษฐา พัฒน์พินิจ 16 / ต.ค. / 2555
      ผู้อบรม คุณครูวันวืสาข์ พรมสาร 16 / ต.ค. / 2555


กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี