[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความน่ารู้
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ผลงานเผยแพร่ครูขวัญใจ
 

 

  

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1. สงครามโลก ระหว่าง ค.ศ. 1914-1945

 โดย ครูดวงใจ สุขอึ้ง

 


เข้าชม : 3202

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี