[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  แหล่งเรียนรู้ครูสมจิตร
  แหล่งเรียนรู้ครูจันทนา
  แหล่งเรียนรู้ครูจงกล
  แหล่งเรียนรู้ครูนพภา
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท
ผลงานครู
 

 


  

แหล่งเรียนรู้ ม.๖
ครูสมจิตรเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน

พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555


ความเป็นมาของเรื่องขุนช้าlinkthai/userfiles/files/Kunchang.pdfขุนแผนเข้าชม : 4327


แหล่งเรียนรู้ ม.๖ 5 อันดับล่าสุด

      ครูสมจิตรเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน 2 / ส.ค. / 2555


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี