[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  แหล่งเรียนรู้ครูสมจิตร
  แหล่งเรียนรู้ครูจันทนา
  แหล่งเรียนรู้ครูจงกล
  แหล่งเรียนรู้ครูนพภา
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท
ผลงานครู
 

 

 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันโครงการ \"ภาษาไทย ภาษาถิ่น\" ปี ๕๕

พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555


ผลการแข่งขัน  โครงการ  "ภาษาไทย ภาษาถิ่น"

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "ภาษาไทย ภาษาถิ่น" จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี   นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล  ดังนี้

   ๑) การประกวดคัดลายมือระดับมัธยมศึกษา

     เด็กญิงวันนิสา    แต่งทรัพย์   ม. ๓/๑๒             ได้รับรางวัลชนะเลิศ

๒) ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

      นายขจรศักดิ์     แดงโชติ    ม. ๕/๑                 ได้รับรางวัลชมเชย

                                                                                   ครูสมจิตร   ภูเต็มเกียรติ  / รายงานเข้าชม : 2678


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผลการแข่งขันทักษาภาษาไทย ศูนย์ภาษาไทยนนทบุรี ๕๕ 15 / พ.ย. / 2555
      ผลการแข่งขันยอวาที \"สังคมสุขสันต์ สมานฉันท์ช่วยได้\" 15 / พ.ย. / 2555
      ผลการแข่งขันโครงการ \"ภาษาไทย ภาษาถิ่น\" ปี ๕๕ 15 / พ.ย. / 2555
      เรื่องบอกเล่าจากครูจันทนา 27 / ต.ค. / 2555
      ครูจันทนา อานมณี 17 / ต.ค. / 2555


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี