[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  แหล่งเรียนรู้ครูสมจิตร
  แหล่งเรียนรู้ครูจันทนา
  แหล่งเรียนรู้ครูจงกล
  แหล่งเรียนรู้ครูนพภา
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท
ผลงานครู
 

 

 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันยอวาที \"สังคมสุขสันต์ สมานฉันท์ช่วยได้\"

พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555


ผลการแข่งขัน  ยอวาที "สังคมสุขสันต์  สมานฉันท์ช่วยได้"

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี   ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล  ดังนี้

      ทีมโรงเรียนศรีบุณยานนท์    ได้รับ   รางวัลชนะเลิศ

   ผู้เข้าแข่งขันได้แก่

          ๑) นางสาวธนพร             เสรีจำรูญโรจน์                  ม. ๖/๑

          ๒) นางสาวเจนิสตรา        สิริศรีเสริมวงศ์                   ม. ๖/๑

          ๓) นางสาวอุสนา             พรหมปลัด                      ม.  ๖/๗

                                                                นางสมจิตร    ภูเต็มเกียรตื

                                                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / รายงาน           เข้าชม : 2893


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผลการแข่งขันทักษาภาษาไทย ศูนย์ภาษาไทยนนทบุรี ๕๕ 15 / พ.ย. / 2555
      ผลการแข่งขันยอวาที \"สังคมสุขสันต์ สมานฉันท์ช่วยได้\" 15 / พ.ย. / 2555
      ผลการแข่งขันโครงการ \"ภาษาไทย ภาษาถิ่น\" ปี ๕๕ 15 / พ.ย. / 2555
      เรื่องบอกเล่าจากครูจันทนา 27 / ต.ค. / 2555
      ครูจันทนา อานมณี 17 / ต.ค. / 2555


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี