[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  แหล่งเรียนรู้ครูสมจิตร
  แหล่งเรียนรู้ครูจันทนา
  แหล่งเรียนรู้ครูจงกล
  แหล่งเรียนรู้ครูนพภา
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท
ผลงานครู
 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

 

 

 

 

 

 

 

เรียนภาษไทยอย่างไรให้เก่ง เกรด4.00 รออยู่
รู้แล้วจะรักวิชาภาษาไทย
นิทานพื้นบ้าน ศรีธนญชัย
นิทานพื้นบ้านไทยที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง และให้ข้อคิดต่างๆ
ครูสมจิตรเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน
เสริมความรู้บทเรียนวรรณคดี \"ขุนช้างถวายฎีกา\"
ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท ตอนที่๒ ภูมิตำนาน: สระบุรี
ตำนานสถานตั้งแต่ท่าเรือ-พระพุทธบาท
ท่องเที่ยวไปในนิราศพระบาท ๒ ภูมิปัญญา: การเล่นดอกไม้เพลิง
การเล่นดอกไม้เพลิงในงานพระบาทจากนิราศของสุนทรภู่

ดูบทความทั้งหมด   

 

 
  


15 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันทักษาภาษาไทย ศูนย์ภาษาไทยนนทบุรี ๕๕
การแข่งขันทักษาวิชาการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
15 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันยอวาที \"สังคมสุขสันต์ สมานฉันท์ช่วยได้\"
เนื่องในงานมหกรรมนนท์ เทิดไท้องค์ราชินี ๘๐ พรรษา
15 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันโครงการ \"ภาษาไทย ภาษาถิ่น\" ปี ๕๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศ.บ.
27 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องบอกเล่าจากครูจันทนา
เทคนิคการเรียนเก่ง

อ่านข่าวทั้งหมด

 


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี