[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความน่ารู้
  ปฏิทินกิจกรรม
  ติดต่อเรา
 


  

TO BE NUMBER ONE
การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554


การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

(TO BE NUM BER ONE FRIEND CORNER) 

 

กรอบแนวคิด
              ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่น เป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมรม TO BE NUM ONE ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นการช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข การดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยโรงเรียนศรีบุณยานนท์จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2552 เน้นให้สมาชิกมีทักษะ เก่ง ดี มีสุข

หลักการ
              ยึดหลัก “คิดและดำเนินงานโดยเยาวชน เพื่อเยาวชน

 

 
เข้าชม : 3586


TO BE NUMBER ONE 5 อันดับล่าสุด

      การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 9 / มิ.ย. / 2554
      ความเป็นมาของชมรม TO BE NUMBER ONE 9 / มิ.ย. / 2554


ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุณยานนท์