[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความน่ารู้
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
เผยแพร่ผลงานครูธนพล
เผยแพร่ผลงานครูอรวรรณ
เผยแพร่ผลงานครูเขมจิรา
 

 

 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าอบรมทิพวรรณ์

อังคาร ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555


ดีใจจังใกล้จะปิดเทอมแล้ว ....ไชโย โย โย

การอบรมใกล้จจะเสร็จ  แล้ว แล้ว แล้ว

คลังความรู้เข้าชม : 954


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      (เชิญร่วมสนับสนุนผลงานนักเรียน)โครงงานอาชีพหัตถกรรมงานจักสานเส้นพลาสติก 10 / พ.ย. / 2555
      ครูเขมจิรา อบรมคอมพิวเตอร์ 16 / ต.ค. / 2555
      อบรมโดยอัมพร 16 / ต.ค. / 2555
      ผู้เข้าอบรมครูจอมแก้ว ทานะปัทม์ 16 / ต.ค. / 2555
      อบรมโดย นางสาวมะลิวัลย์ ธรรมบุตร 16 / ต.ค. / 2555


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี