[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความน่ารู้
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
เผยแพร่ผลงานครูธนพล
เผยแพร่ผลงานครูอรวรรณ
เผยแพร่ผลงานครูเขมจิรา
 

 

  

เอกสารประกอบการเรียนวิชาบัญชีกิจการบริการ

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี 

    WWW.KRUKHEM.OB.TC  < คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

จัดทำโดย นางสาวเขมจิรา  อชิรปรีชากูล

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

 


เข้าชม : 3857

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี