[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความน่ารู้
  ปฏิทินกิจกรรม
  เกี่ยวกับกลุ่มสาระ
  ติดต่อเรา
เผยแพร่ผลงานครูธนพล
เผยแพร่ผลงานครูอรวรรณ
เผยแพร่ผลงานครูเขมจิรา
 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ


 ข่าวประชาสัมพันธ์  เอกสารเผยแพร่ผลงานครูเขมจิรา อชิรปรีชากูล >กดที่นี่<

 

การแกะสลักผลไม้
การแกะสลักผลไม้
เพนท์เสื้อ
เพนท์เสื้อ

 

 
10 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(เชิญร่วมสนับสนุนผลงานนักเรียน)โครงงานอาชีพหัตถกรรมงานจักสานเส้นพลาสติก
(เชิญร่วมสนับสนุนผลงานนักเรียน)โครงงานอาชีพหัตถกรรมงานจักสานเส้นพลาสติก
16 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูเขมจิรา อบรมคอมพิวเตอร์
อบคมคอมพิวเตอร์
16 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโดยอัมพร
สร้างสื่อ
16 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าอบรมครูจอมแก้ว ทานะปัทม์
คอมพิวเตอร์

 


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี