ข่าวประชาสัมพันธ์
การนำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษ_SMTE_ครั้งที่ 12

การนำเสนอโครงงานนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์

เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565


8-9 กันยายน 2565

ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
ชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด/พิธีปิด >>คลิก<<


รายการนำเสนอโครงงาน ประเภทการนำเสนอบนเวที ตารางนำเสนอ ชมถ่ายทดสด

การนำเสนอโครงงาน SMTE_ประเภทนำเสนอบนเวที สาขาคณิตศาสตร์ 
 
ตารางนำเสนอ >>คลิก<< ถ่ายทดสด >>คลิก<<

การนำเสนอโครงงาน SMTE_ประเภทนำเสนอบนเวที สาขาคอมพิวเตอร์
 
ตารางนำเสนอ >>คลิก<< ถ่ายทดสด >>คลิก<<

การนำเสนอโครงงาน SMTE_ประเภทนำเสนอบนเวที สาขาเคมี
 
ตารางนำเสนอ >>คลิก<< ถ่ายทดสด >>คลิก<<

การนำเสนอโครงงาน SMTE_ประเภทนำเสนอบนเวที สาขาชีววิทยา
 
ตารางนำเสนอ >>คลิก<< ถ่ายทดสด >>คลิก<<

การนำเสนอโครงงาน SMTE_ประเภทนำเสนอบนเวที สาขาฟิสิกส์
 
ตารางนำเสนอ >>คลิก<< ถ่ายทดสด >>คลิก<<

 
รายการนำเสนอโครงงาน ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ ตารางนำเสนอ ชมถ่ายทดสด

การนำเสนอโครงงาน SMTE_ประเภทนำเสนอโปสเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ 
 
ตารางนำเสนอ >>คลิก<< ถ่ายทดสด >>คลิก<<

การนำเสนอโครงงาน SMTE_ประเภทนำเสนอโปสเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 
 
ตารางนำเสนอ >>คลิก<< ถ่ายทดสด >>คลิก<<

การนำเสนอโครงงาน SMTE_ประเภทนำเสนอโปสเตอร์ สาขาเคมี 
 
ตารางนำเสนอ >>คลิก<< ถ่ายทดสด >>คลิก<<

การนำเสนอโครงงาน SMTE_ประเภทนำเสนอโปสเตอร์ สาขาชีววิทยา
 
ตารางนำเสนอ >>คลิก<< ถ่ายทดสด >>คลิก<<

การนำเสนอโครงงาน SMTE_ประเภทนำเสนอโปสเตอร์ สาขาฟิสิกส์ 
 
ตารางนำเสนอ >>คลิก<< ถ่ายทดสด >>คลิก<<


โปสเตอร์นำเสนอโครงงาน 
 
ประกาศผลการแข่งขัน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,17:36   อ่าน 6148 ครั้ง