ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนศรีบุณยานนท์เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2566 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,10:11   อ่าน 188 ครั้ง