จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมออนไลน์ ครั้งที่ 2 ระหว่างโรงเรียน Kobe Kita High School ประเทศญี่ปุ่น และโรงเรียนศรีบุณยานนท์ โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น

โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2564,07:42   อ่าน 3755 ครั้ง