สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


 
ปัจจุบันโรงเรียนศรีบุณยานนท์ใช้สัญลักษณ์รูป ทั่งและเข็ม
ซึ่งออกแบบในสมัยอาจารย์ฉัตร อินทรลักษณ์
ความหมาย คือ ความสำเร็จที่ต้องใช้ความพยายามดุจฝนทั่งให้เป็นเข็ม
 
สีและธงประจำโรงเรียน
 
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ใช้ สีม่วง และ สีชมพู เป็นสีประจำโรงเรียน
 
             สีม่วง  หมายถึง ความเป็นผู้มีน้ำใจ มั่นคง อดทน หนักแน่น มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
             สีชมพู  หมายถึง ความเป็นผู้เจริญ ก้าวหน้า แตกฉานในวิชาการ เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย
             ธง      เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน แบ่งเป็น๒ แถบ เท่าๆ กัน แถบบนเป็นสีม่วง แถบล่างเป็นสีชมพู
 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 ต้นทองกวาว เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

ทองกวาวมีดอกสีแสดสวยงาม ออกดอกประมาณปลายเดือนมีนาคมซึ่งจะบานสะพรั่งพร้อมกัน
อันเป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น สมหวัง ที่นักเรียนศรีบุณยานนทจะสำเร็จการศึกษา