ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนตามแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 336) 03 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนกิจกรรมการสอนปรับพื้นฐานความรู้ และเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 436) 18 เม.ย. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( รอบทั่วไป ) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 484) 29 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( รอบทั่วไป ) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1063) 28 มี.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 , ม.4 และห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม (อ่าน 1968) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 , ม.4 และห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ม.4 (อ่าน 463) 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ปีการศึกษา 2566 ( รอบทั่วไป ) (อ่าน 1105) 17 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 465) 17 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ความสามารถพิเศษ (อ่าน 570) 13 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 565) 05 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ของศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 568) 03 มี.ค. 66
ประกาศ ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์เข้าห้องเรียน พสวท. ที่จะจัดสอบในวันที่ 4 มี.ค.2566 (อ่าน 312) 28 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 908) 22 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 979) 22 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (อ่าน 901) 22 ก.พ. 66
รายชื่อผู้รับรางวัลวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 491) 12 ก.พ. 66
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 (โครงการห้องเรียนพิเศษ) >>คลิก<< (อ่าน 2052) 12 ก.พ. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 ของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ เรียนต่อ ม.4 ประเภทโควตา รอบที่ 1 (อ่าน 558) 12 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษาจากกิจกรรมการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ เนื่องในงานศรีบุณยาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 289) 08 ก.พ. 66
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวิชาการ เนื่องในงานศรีบุณยาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 283) 03 ก.พ. 66
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) (อ่าน 5241) 02 ก.พ. 66
ประกาศผลสอบวัดความสามารถทางวิชาการรายบุคคล (Sriboonyanon Pre-Test’66) เนื่องในงานศรีบุณยาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 93) 01 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบ pre-test ในงาน SB open house (เพิ่มเติม) (อ่าน 376) 01 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ (อ่าน 298) 30 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1325) 25 ม.ค. 66
SB OPEN HOUSE (อ่าน 473) 24 ม.ค. 66
ประกาศระเบียบการรับนักเรียน ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 1072) 17 ม.ค. 66
ประกาศระเบียบการรับนักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 1131) 17 ม.ค. 66
เขต 2 ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ (อ่าน 70) 25 ธ.ค. 65
เขต 1 ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ (อ่าน 76) 25 ธ.ค. 65
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 รวม 62 ตอน (อ่าน 391) 03 ธ.ค. 65
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชาติ โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2798) 11 พ.ย. 65
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 วิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 582) 04 ต.ค. 65
การนำเสนอโครงงานห้องเรียนพิเศษ_SMTE_ครั้งที่ 12 (อ่าน 9232) 06 ก.ย. 65
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 951) 01 ก.ค. 65
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 876) 01 ก.ค. 65
สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safty School (อ่าน 1244) 12 พ.ค. 65
ตารางเรียน การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2398) 18 เม.ย. 65
ตารางเรียนการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4310) 13 เม.ย. 65
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 938) 02 เม.ย. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการพิเศษฯ (อ่าน 924) 02 เม.ย. 65
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 899) 01 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 982) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1276) 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกด้านความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 828) 23 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) (อ่าน 895) 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (รอบทั่วไป) (อ่าน 1108) 21 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2769) 18 มี.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบเพิ่มเติม (อ่าน 2929) 16 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 2915) 15 มี.ค. 65