จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนแกนนำเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายด้านสุขภาพเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน
การแข่งขันการแข่งขันกีฬาดาบไทย CU open ประจำปี 2566 (การแข่งขันกีฬาดาบไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับภาคประจำปี 2566)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการ "Happy Jorney with BEM 2023"
ขอแสดงความยินดี กับนายสมยศ ปุยคำ ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมพบครูของลูก (classroom Meeting) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
กิจกรรมพบครูของลูก (classroom Meeting) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
กิจกรรมพบครูของลูก (classroom Meeting) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศและส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงานของข้าราขการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศรีบุณยานนท์ สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2566
ฺBACK TO SHOOL ต้อนรับลูกแม่ศรี ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุ้มครองเด็ก
กิจกรรมการอบรมทบทวนความรู้ทักษะลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา E-Portfolio เก็บผลงานด้วย Google Site ประจำปีการศึกษา 2566
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตฯ
ขอแสดงความยินดีกับลูกแม่ศรีคนเก่งทั้งสองคน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาเทควันโด ตัวแทนจังหวัดนนทบุรี ในการแข่งขันกีฬาเยาววชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
แสดงความยินดีกับลูกแม่ศรีคนเก่ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง อายุ 14-15 ปี ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
แสดงความยินดีกับลูกแม่ศรีคนเก่ง คว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวทชาย รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
พิธปิดการประชุมวิชาการทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
การประชุมวิชาการทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ และนายกสมาคมศิษย์เก่าศรีบุณยานนท์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าไหว้สักการะหลวงพ่อพระครูเดช เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศรีบุณยาราตรี
การเข้าร่วมสัมมนา "สภานักเรียน" การขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานรากเพื่อรากฐานประชาธิปไตยที่มั่นคง จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา สถาบันพระปกเกล้า และกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัฐสภา
Geography Olympiad ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
กิจกรรม Chinese One Day Camp นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน ไปทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจและเฝ้าระวังความปลอดภับในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนอันดับที่ 1 ของห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาน จังหวัดนนทบุรี "อบจ.นนทบุรีเกมส์