กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูรัฐพร ทิพย์มณฑา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูปิยะบุตร ภาแก้ว
ครู คศ.1

ครูคุณากร เกื้อบุญส่ง
ครูผู้ช่วย

ครูดลวาการ ลิ้มระหงษ์
ครู คศ.2

ครูกมลวรรณ สุขะตุงคะ
ครูอัตราจ้าง

ครูนิรุช บัวทอง
ครูอัตราจ้าง

ครูมานิต เลิศกิตติกุลโยธิน
พนักงานราชการ