ภาพกิจกรรม
ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์และคณะรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อย คณะครูที่มาปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนมอบตัว นักเรียนและผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2564,08:24   อ่าน 241 ครั้ง