ภาพกิจกรรม
"113 ปี ศรีบุณยานนท์ "
คณะผู้บริหารโรงเรียน พร้อมด้วย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่าศรีบุณยานนท์ ผู้แทนมูลนิธิศรีบุณยานนท์ ร่วมสักการะบูชาพระครูเดช ผู้ก่อตั้งโรงเรียน โอกาสนี้มูลนิธิศรีบุณยานนท์มอบทุนการศึกษาจำนวน 392,000 บาทพร้อมด้วยธงชาติ 3 ผืน และองค์สนับสนุนโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามอบทุนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 256,000 บาท

โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2564,08:35   อ่าน 91 ครั้ง