ภาพกิจกรรม
มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสอวน. 2565
16 มิถุนายน 2565
นายสัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์และคณะผู้บริหารมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสอวน. ดังนี้
1. นายปวรภัทร เพียรวรรณวณิช
2. นางสาวณิชนันทน์ ลีนิล
3. นางสาวพิมพ์มาดา สัตย์ซื่อ
4. นางสาวสิรภัทร วาณิชย์เสถียร
5. นางสาวอรปรียา ไทยประเสริฐ
6. นางสาวณัฐจรัสพร ทิพนาถศุภวิชญ์
7. นายกีรเทพ เก่งสร้างทรัพย์
8. นายชัยวัฒน์ เหงี่ยมวิจาวัฒน์

โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565,09:36   อ่าน 366 ครั้ง