ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนสำหรับนักเรียน
แนวทางการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนในจังหวัดนนทบุรี
ตามที่ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการรับวัคซีน Pfizer ขณะนี้ได้รับแนวทางจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (29 กันยายน 64) ในการแจ้งผู้ปกครองดังนี้
 
1. นักเรียนในจังหวัดนนทบุรี ฉีดระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2564 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี (โดยจะแจ้งวันที่และคิวฉีดให้ทราบอีกครั้ง)
2. วัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนที่ต้องควบคุมอุณหภูมิและต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการฉีด จึงไม่สามารถฉีดที่ร.ร.ได้
3. นักเรียนและผู้ปกครองต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมในวันฉีด ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบยินยอมที่ผู้ปกครองลงนามแล้ว (2 หน้า) และแบบคัดกรอง (1 หน้า)
 
เข็มที่ 1 ฉีดวันที่ 15-16-17 ตุลาคม 2564
เข็มที่ 2 ฉีดวันที่ 5-6-7 พฤศจิกายน 2564
(โดยสสจ.นนทบุรี จะแจ้งวันที่/ลำดับการฉีดอีกครั้ง)
สถานที่รับวัคซีน
Hall 5-6 และ IMPACT Arena เมืองทองธานี
เวลา 08.00-18.00 น.
 
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2564,11:35   อ่าน 75 ครั้ง