ข่าวสำหรับนักเรียน
นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน ผ่านระบบ SGS

ขั้นตอนการดูผลการเรียนผ่านระบบ SGS

การใช้งานระบบ SGS ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน อาจทำให้ดูรายละเอียดคะแนนได้ไม่ครบ แนะนำให้ดูผ่านแท็บเล็ตหรือโปรแกรมเว็บเบราเซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ประกาศผลการเรียนในระบบ SGS ของ สพฐ. นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ของ สพฐ. โดยใช้ 

1. Username : เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก) 

2. Password เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน (13 หลัก) 

ในการเข้าตรวจสอบผลการเรียน (หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องงานทะเบียน)

เว็บไซต์สำหรับดูผลการเรียน >> https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspxหมายเหตุ : ระบบ SGS เป็นระบบ Server ส่วนกลางของ สพฐ. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ไม่ได้มีส่วนในการพัฒนาระบบ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,09:30   อ่าน 18500 ครั้ง