ข่าวประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอนามัย จากเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 121) 25 ม.ค. 66
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอนามัย จากเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 140) 17 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (บริหารทั่วไป) งบรายได้สถานศึกษา (อ่าน 265) 27 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (บริหารทั่วไป) งบรายได้สถานศึกษา (อ่าน 272) 26 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย เงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อ่าน 282) 18 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย เงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อ่าน 306) 14 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (บริหารทั่วไป) งบรายได้สถานศึกษา (อ่าน 325) 10 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 294) 10 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 307) 06 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย เงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อ่าน 321) 30 ก.ย. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (บริหารทั่วไป) งบรายได้สถานศึกษา (อ่าน 308) 30 ก.ย. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 284) 29 ก.ย. 65
ประกาศรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (อ่าน 356) 08 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (อ่าน 548) 28 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (อ่าน 687) 16 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (อ่าน 681) 07 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ (งบรายได้สถานศึกษา) (อ่าน 686) 13 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ (งบรายได้สถานศึกษา) (อ่าน 694) 11 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนูปกรณ์ งบรายได้สถานศึกษา (อ่าน 717) 02 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 681) 27 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 728) 27 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 670) 27 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (อ่าน 557) 27 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เจ้าหน้าที่ พสวท.) (อ่าน 558) 27 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก งบรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ พสวท. (อ่าน 565) 25 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง งบรายได้สถานศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 563) 25 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง งบ อบจ.นนทบุรี วิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 563) 25 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง งบรายได้สถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ พสวท. (อ่าน 600) 13 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง งบรายได้สถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 629) 13 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง งบ อบจ.นนทบุรี จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 627) 13 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป (อ่าน 3555) 04 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (อ่าน 3579) 23 ก.พ. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 3561) 21 ก.พ. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 3620) 11 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป (อ่าน 3607) 11 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง งบรายได้สถานศึกษา (อ่าน 3613) 31 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง สมัครเจ้าหน้าที่ พสวท. งบรายได้สถานศึกษา (อ่าน 3631) 21 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สมัครเจ้าหน้าที่ พสวท. งบรายได้สถานศึกษา (อ่าน 3616) 18 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (อ่าน 3648) 14 ม.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (อ่าน 3648) 10 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สมัครเจ้าหน้าที่ พสวท. งบรายได้สถานศึกษา (อ่าน 3643) 07 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 3641) 07 ม.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ (อ่าน 3634) 04 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (อ่าน 3613) 24 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 3618) 21 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) (อ่าน 3598) 16 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (แนะแนว) (อ่าน 3578) 13 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) (อ่าน 3580) 26 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 3591) 18 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) (อ่าน 3575) 16 พ.ย. 64