ข่าวประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง สมัครเจ้าหน้าที่ พสวท. งบรายได้สถานศึกษา (อ่าน 7) 21 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สมัครเจ้าหน้าที่ พสวท. งบรายได้สถานศึกษา (อ่าน 12) 18 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (อ่าน 26) 14 ม.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (อ่าน 32) 10 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สมัครเจ้าหน้าที่ พสวท. งบรายได้สถานศึกษา (อ่าน 37) 07 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 32) 07 ม.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ (อ่าน 41) 04 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (อ่าน 50) 24 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 48) 21 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) (อ่าน 45) 16 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (แนะแนว) (อ่าน 47) 13 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) (อ่าน 64) 26 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 64) 18 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) (อ่าน 63) 16 พ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 71) 15 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ (อ่าน 92) 05 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาษาไทย (อ่าน 113) 21 ต.ค. 64
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย (อ่าน 143) 05 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ภาษาฝรั่งเศส (อ่าน 132) 03 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง งบรายได้สถานศึกษา (สาขาวิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส) (อ่าน 124) 03 มิ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง อัตราจ้าง (คณิตศาสตร์) (อ่าน 118) 02 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง อัตราจ้าง คอมพิวเตอร์ (อ่าน 111) 02 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) (อ่าน 127) 02 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ) (อ่าน 118) 02 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์) (อ่าน 131) 02 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พสวท. (อ่าน 119) 02 พ.ค. 64
ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) งบเงินรายได้สถานศึกษา (อ่าน 75) 02 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ พสวท. (อ่าน 64) 02 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ 1 อัตรา (อ่าน 55) 02 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย 1 อัตรา (อ่าน 69) 02 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (คอมพิวเตอร์) งบรายได้สถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 51) 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย (อ่าน 59) 02 พ.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาไทย) (อ่าน 53) 02 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์) เงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 56) 02 พ.ค. 64