ข่าวสำหรับนักเรียน
ตารางเรียนประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 728) 11 ม.ค. 65
ตารางเรียนชดเชย เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 120) 22 ธ.ค. 64
แจ้งวันสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ม.4-6 (อ่าน 105) 13 ธ.ค. 64
แจ้งวันสอบวัดผลกลางภาค เรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ม.1-3 (อ่าน 80) 13 ธ.ค. 64
ตารางเรียน ON SITE ประจำเดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 1760) 29 พ.ย. 64
ตารางเรียน นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5297) 11 พ.ย. 64
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 (อ่าน 824) 09 ส.ค. 64
ตารางกำหนดการสอนและภาระงาน/ชิ้นงาน 2 สิงหาคม - 17 กันยายน 2564 (อ่าน 364) 31 ก.ค. 64
ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2542) 19 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อและลำดับในการมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค.64 (อ่าน 320) 03 มิ.ย. 64
การจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 (อ่าน 431) 03 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป สอบความสามารถพิเศษ) (อ่าน 187) 03 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป สอบคัดเลือก) (อ่าน 159) 03 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (ประเภท ห้องเรียนทั่วไป สอบคัดเลือก) (อ่าน 151) 03 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ประจำปีการศึกษา (อ่าน 168) 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) (อ่าน 148) 02 พ.ค. 64
ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม (อ่าน 100) 02 พ.ค. 64
กำหนดการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 67) 02 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 25633 (อ่าน 77) 02 พ.ค. 64
ตารางเรียนประจำสัปดาห์ วันที่ 1-7 ก.พ. 64 (อ่าน 83) 02 พ.ค. 64