ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : นางสาวณัฐกฤตา เยื่อปุย
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,19:53   อ่าน 120 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10
ชื่อนักเรียน : นางสาวเจนญาณี แก้วหาญ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,19:49   อ่าน 155 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันโครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : รนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,11:28   อ่าน 119 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบติดเตรียมทหาร ปี 2564 รุ่น 2 เหล่า ตร.ทร.
ชื่อนักเรียน : นายเด่นภูมิ พลติ๊บ
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,11:25   อ่าน 86 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม. รุ่นรถขยะ 2 ตัน
ชื่อนักเรียน : นางสาวเนรัญชรา ต่อศรี
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,11:24   อ่าน 84 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์
ชื่อนักเรียน : นายภวินท์ เปลี่ยนชื่น และ นางสาวกัญญาวีร์ ภูละออ
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,11:22   อ่าน 144 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดนำเสนอด้วยภาษาจีน หัวข้อ
ชื่อนักเรียน : นางสาวพิมพ์ลภัทร วราพุฒ
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,11:20   อ่าน 96 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน สาขา ชีววิทยา/เกษตร
ชื่อนักเรียน : ปวรภัทร เพียรวรรณวณิชย์
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,11:18   อ่าน 79 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท ในกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนักเรียน : นายภวินท์ เปลี่ยนชื่น และ นางสาวกัญญาวีร์ ภูละออ
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2564,15:23   อ่าน 1223 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : นายนันทวัฒน์ สุขศิริสันต์
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2564,15:14   อ่าน 112 ครั้ง