ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตวี ไวทย์รุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,00:13  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ "ครูดีในดวงใจ ประจำปี พ.ศ. 2565" สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : ครูศิรณี พลเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,17:49  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : ครูศิรณี พลเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,17:48  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : ครูสุชาดา ว่องไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,17:47  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคคลเกียรติยศ ประเภทครูส่งเสริมนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : ครูเพลินใจ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,15:24  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : ครูเพลินใจ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,12:19  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับเหรียญทอง โล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ในกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : ครูเพลินใจ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,12:18  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่เกียรติคุณ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ไว้ 11 มีนาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : ครูเพลินใจ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,12:18  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : ครูเพลินใจ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,12:18  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : ครูเพลินใจ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,12:18  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..