ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลบุคคลเกียรติยศ ประเภทครูส่งเสริมนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : ครูเพลินใจ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,15:24  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : ครูเพลินใจ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,12:19  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับเหรียญทอง โล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ในกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : ครูเพลินใจ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,12:18  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่เกียรติคุณ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ไว้ 11 มีนาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : ครูเพลินใจ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,12:18  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : ครูเพลินใจ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,12:18  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : ครูเพลินใจ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,12:18  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69)
ชื่ออาจารย์ : ครูเพลินใจ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,12:18  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69)
ชื่ออาจารย์ : ครูเพลินใจ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,12:18  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69)
ชื่ออาจารย์ : ครูเพลินใจ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,12:17  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69)
ชื่ออาจารย์ : ครูเพลินใจ วิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,12:17  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..