[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ประวัติโรงเรียน
  ประวัติท่านพระครูเดช
  ข้อมูลโรงเรียน
  เกียรติประวัติโรงเรียน
  ข้อมูลการติดต่อ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  บุคลากร
  ศิษย์เก่าดีเด่น
  อาคาร-สถานที่
  เครื่องแบบ-แต่งกาย
 

  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  สมาคมศิษย์เก่า
  โครงการ พสวท.
  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  TO BE NUMBER ONE
 

  วิทยาศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  ภาษาไทย
  สังคมศึกษา
  ภาษาต่างประเทศ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะศึกษา
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  คอมพิวเตอร์
 


 

 


กระทรวงศึกษาธิการ

 
ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
มติ ครม. 13 สิงหาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

ศุกร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563


มติ ครม. 13 สิงหาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการสรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและรายงานผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มี 3 เรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. การพัฒนาเด็กปฐมวัย
  ให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา บูรณาการการทำงานเรื่องเด็กปฐมวัยทั้งด้านบริการสธารณสุข การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย
  ให้ศูนย์รับเลี้ยงเด็กและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ จัดให้มีระบบฝึกอบรมและระบบให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดระบบพี่เลี้ยงให้ครูและผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งให้คณะกรรมการด้านการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบกำกับดูแลศูนย์เด็กเล็ก
 2. การบริหารจัดการขยะ
  ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกรุงเทพมหานคร รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะและคัดแยกขยะ
  ให้ มท. และ ทส. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลขยะของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
  – รัฐบาลควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว และนำภาษีมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการขยะในภาพรวมของประเทศ
ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ ให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในของระบบการจำแนกหรือการแบ่งกลุ่มให้ตรงกัน เพื่อให้รับข้อมูลเข้าจากระบบ eMENSCR ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดมาตรการการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล บูรณาการระบบ การวางแผน ติดตามประเมินผลของหน่วยงานกลางต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

อ่านข่าวเพิ่มเติม >>>คลิก<<<


เข้าชม : 72121


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับประชาคมโลก จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเสมอภาค 21 / ส.ค. / 2563
      มติ ครม. 13 สิงหาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 21 / ส.ค. / 2563
      ศธ.ดึงภาคเอกชน ยกระดับปฏิรูปการศึกษาไทย “ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 21 / ส.ค. / 2563
      การเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 21 / ส.ค. / 2563
      กำหนดการจัดสอบ GAT/PAT 1/2555 26 / พ.ค. / 2554


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  
เลขที่ 211 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2969-1402-3   โทรสาร 0-2527-8827 E-mail : sriboon@sb.ac.th