[x] ปิดหน้าต่างนี้

  หน้าแรก
  ประวัติโรงเรียน
  ประวัติท่านพระครูเดช
  ข้อมูลโรงเรียน
  เกียรติประวัติโรงเรียน
  ข้อมูลการติดต่อ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  บุคลากร
  ศิษย์เก่าดีเด่น
  อาคาร-สถานที่
  เครื่องแบบ-แต่งกาย
 

  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  สมาคมศิษย์เก่า
  โครงการ พสวท.
  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  TO BE NUMBER ONE
 

  วิทยาศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  ภาษาไทย
  สังคมศึกษา
  ภาษาต่างประเทศ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะศึกษา
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  คอมพิวเตอร์
 


 

 


กระทรวงศึกษาธิการ

 
ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับประชาคมโลก จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเสมอภาค

ศุกร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563


กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับประชาคมโลก จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเสมอภาค(2 มิถุนายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับ Mr Thomas Davin ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และ Mr Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการหารือ ณ ห้องประชุมวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดการศึกษาในภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ประเทศไทยได้นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา อาทิ การจัดการเรียนทางไกล การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ การพัฒนาครู การสร้างช่องทางการนำเสนอสื่อออนไลน์สำหรับครู รวมไปถึงการวางมาตรการรักษาอนามัย และการเตรียมโรงเรียนให้พร้อมรับการเปิดเรียน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีว่า “โรคโควิด-19” เป็นเรื่องใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อโลกในทุกมิติ และเข้าใจถึงข้อจำกัดของการกำหนดนโยบายให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทั่วไปในระยะเวลาอันสั้น แต่ยังคงยืนยันอย่างมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ และน้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ยูนิเซฟ ประเทศไทย และยูเนสโก กรุงเทพฯ กล่าวชื่นชมบทบาทนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการรับมือกับภาวการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการไทยในทุกด้าน

โดยยูนิเซฟ เสนอความร่วมมือในการการพัฒนาเนื้อหาสำหรับการเรียนการสอนแบบทางไกล โดยเฉพาะในเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) การลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Divide) และการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารในภาวะวิกฤติ

สำหรับยูเนสโก ให้การสนับสนุนในเรื่องของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการขจัดความเหลื่อมล้ำต่อผู้หญิงและผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาครูเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ตลอดจนการจัดทำงานวิจัยต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายในอนาคต

ท้ายที่สุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอบคุณทั้งสองหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทยมาโดยตลอด และเน้นย้ำถึงอนาคตที่ต้องการให้มีความร่วมมือเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาและทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพื่อนำพาประเทศไทยให้กลับมาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการลงทุนภายหลังผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสานการดำเนินงานกับยูนิเซฟ ประเทศไทย และยูเนสโก กรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเสมอภาค ที่ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไปเข้าชม : 69801


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับประชาคมโลก จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเสมอภาค 21 / ส.ค. / 2563
      มติ ครม. 13 สิงหาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 21 / ส.ค. / 2563
      ศธ.ดึงภาคเอกชน ยกระดับปฏิรูปการศึกษาไทย “ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 21 / ส.ค. / 2563
      การเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 21 / ส.ค. / 2563
      กำหนดการจัดสอบ GAT/PAT 1/2555 26 / พ.ค. / 2554


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
โรงเรียนศรีบุณยานนท์  
เลขที่ 211 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2969-1402-3   โทรสาร 0-2527-8827 E-mail : sriboon@sb.ac.th